תנועת רגבים הינה תנועה ציבורית שהוקמה במטרה להוביל לקביעת סדר יום יהודי וציוני למדינת ישראל בהיבטי קרקע וסביבה.

תנועת רגבים שמה לה למטרה להשפיע על כלל מערכות השלטון במדינה, להביאם לפעול לאור עקרונות היסוד הציוניים ולממשם להלכה ולמעשה, לשמירה על אדמות העם היהודי ועל אוצרות הטבע והנוף של ארץ ישראל ולמניעת השתלטותם של גורמים זרים על משאבים אלו.

תנועת רגבים מפעילה לחץ מתמיד על כלל מערכות החוק, השלטון והמשפט, באמצעים חוקיים, משפטיים, פרלמנטרים וציבוריים ומפעילה מערך בקרה מתמיד על פעולותיהן ועל תפקודן של המערכות השונות בתחומים אלו.

במקביל פועלת התנועה לגיבוש הצעות ורעיונות אופרטיביים ולקידומם, וכן להעמקת המודעות הציבורית לחשיבות שמירת אדמות הלאום.

 • סדר יום יהודי וציוני
 • סדר יום יהודי וציוני

  רגבים הינה תנועה שחרתה על דגלה את השמירה על משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל עבור העם היהודי כולו. כדי שגם הילדים שלנו יוכלו לחיות כאן וליהנות מארץ זבת חלב ודבש אנחנו חייבים לשמור על האדמה, הטבע והנוף, לדאוג שאיש לא יחמוד אותם לעצמו – בניגוד לחוק ובוודאי שלא בחסות החוק, שאיש לא יפגע בהם ויעשה בהם כבתוך שלו ושאיש לא יעלה על ליבו לנשל אותנו מהם. החזון הציוני שבשמו באנו לכאן והקמנו מדינה הוא בראש ובראשונה חזון יהודי בוטח ומאמין, אך בד בבד הוא גם חזון אנושי, צודק ומוסרי, חזון שמתחבר לטבע ולא רק רודה בו לצרכיו, חזון שמקשיב לאדמה, מתחבר אליה ושומר עליה. חלק בלתי נפרד מהיכולת לקיים את החזון הזה הוא הקפדה על טוהר מידות ועל כללי מינהל תקין. בלעדיהם לא ניתן יהיה להבטיח שימוש ענייני וראוי בקרקע ובאוצרותיה ולא ניתן יהיה להבטיח את השמירה עליהם על ידי הרשויות השונות.

 • שמירה על הקרקע והסביבה
 • שמירה על הקרקע והסביבה

  אנו ברגבים מאמינים כי רק רשויות המדינה, על כלל הכלים והמשאבים העומדים לרשותם, יכולים לתת מענה היקפי לפגיעה העצומה בסביבה ובאוצרות הטבע ולשמור על משאבי הטבע הלאומיים. משום כך מכוונת פעילותה של רגבים להשפעה על כלל מערכות השלטון במדינה בכדי להביא אותם לעשות את המוטל עליהן – לפעול לאור עקרונות היסוד הציוניים של מדינת ישראל ולממשם להלכה ולמעשה. פעילותה של רגבים מתמקדת בהפעלת לחץ על כלל מערכות השלטון, במגמה להביא לעידוד ופיתוח ההתיישבות באזורי הפריפריה כמפתח לשמירה על השטחים הפתוחים. רגבים פועלת למען שמירה על איכות הסביבה ומשאבי הטבע של ישראל, באמצעות מעקב על פעילות פוגענית ומזהמת משאבי קרקע, אויר, אוצרות טבע ונוף. באמצעות נקיטה באמצעים חוקיים ומשפטים עוקבת רגבים אחר פעילותן של רשויות החוק והאכיפה כנגד אותן תופעות.

 • מאבק בהשתלטות גורמים זרים
 • סדר יום יהודי וציוני

  מזה שנים קיימת תופעה חמורה ומתרחבת, של השתלטות פיראטית על אדמות המדינה ועל אוצרות הטבע והנוף בכל רחבי הארץ – בגליל, בנגב, בירושלים, בשומרון וביהודה. חלקה מובל במכוון כאסטרטגיה ברורה של גורמים עוינים, הנעזרים בהון עתק הבא ממדינות זרות באירופה ובארצות ערב וברוח גבית שהם מקבלים מארגונים פוסט-ציונים בישראל. ארגונים אלו מפעילים זה עשרות שנים מכבש לחצים אדיר ושיטתי על כלל המערכות במדינת ישראל במגמה לקעקע את הסממנים היהודיים של ישראל ולהפכה למדינת כל אזרחיה – שלב ראשון בדרך לחיסולה של המדינה היהודית. חלק ניכר ממסכת הלחצים של אותם הגורמים מכוון כלפי מדיניותה הקרקעית של ישראל, במטרה לאפשר את השתלטותם של גורמים עוינים על חלקי ארץ נרחבים, ולהצר את צעדיה של ההתיישבות החלוצית באיורי הפריפריה. השתלטות זו מעמידה את ישראל, כמדינה יהודית, בסכנה של ממש ומציבה בפניה אתגר קיומי משמעותי.

 • דרכי הפעילות
 • דרכי הפעילות

  חלק נכבד מהפגיעה המתוארת מתאפשרת הודות לכשלים מתמשכים בתפקודן של רשויות המדינה השונות ובראשן של מערכת אכיפת החוק. על יסוד ההנחה כי המפתח לפתרון הכולל של הסוגיה מצוי בידיה של המדינה, אנו פועלים באמצעות עבודת שטח ותוך שימוש בכלים משפטיים, מחקריים, פרלמנטאריים ותקשורתיים, במגמה להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי ולגבש פתרונות מערכתיים בעלי אסטרטגיה ברורה לצמצום ולמיגור התופעה.

 • יעדי פעילות נוספים
 • יעדי פעילות נוספים

  • הרחבת והעמקת הפעילות בכל אזורי הארץ: יותר מעקב, יותר פיקוח ויותר אכיפה.
  • פרסום והסברה אינטנסיביים להגברת המודעות הציבורית לתופעות בהן נאבקת התנועה ולחשיבות השמירה על אדמות הלאום.
  • יצירת לובי חזק בקרב מקבלי החלטות, גורמי שלטון וממשל ומעצבי דעת קהל במדינת ישראל.
  • יצירת מערך קשרי חוץ עם גורמי שלטון וממשל בינלאומיים ועם ארגונים יהודיים בתפוצות, ליצירת מודעות ולגיבוש תמיכה במהלכיה של מדינת ישראל לשמירת אדמות הלאום.
  • העצמה ויצירת שיתופי פעולה ופרויקטים חדשים עם גורמי ממשל ועם ארגונים ציוניים בעלי אינטרסים משותפים.
  • כתיבה וקידום של רעיונות, תוכניות עבודה והצעות חקיקה לשמירה על אדמות הלאום.

סדר יום יהודי וציוני

רגבים הינה תנועה שחרתה על דגלה את השמירה על משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל עבור העם היהודי כולו. כדי שגם הילדים שלנו יוכלו לחיות כאן וליהנות מארץ זבת חלב ודבש אנחנו חייבים לשמור על האדמה, הטבע והנוף, לדאוג שאיש לא יחמוד אותם לעצמו – בניגוד לחוק ובוודאי שלא בחסות החוק, שאיש לא יפגע בהם ויעשה בהם כבתוך שלו ושאיש לא יעלה על ליבו לנשל אותנו מהם. החזון הציוני שבשמו באנו לכאן והקמנו מדינה הוא בראש ובראשונה חזון יהודי בוטח ומאמין, אך בד בבד הוא גם חזון אנושי, צודק ומוסרי, חזון שמתחבר לטבע ולא רק רודה בו לצרכיו, חזון שמקשיב לאדמה, מתחבר אליה ושומר עליה. חלק בלתי נפרד מהיכולת לקיים את החזון הזה הוא הקפדה על טוהר מידות ועל כללי מינהל תקין. בלעדיהם לא ניתן יהיה להבטיח שימוש ענייני וראוי בקרקע ובאוצרותיה ולא ניתן יהיה להבטיח את השמירה עליהם על ידי הרשויות השונות.

שמירה על הקרקע והסביבה

אנו ברגבים מאמינים כי רק רשויות המדינה, על כלל הכלים והמשאבים העומדים לרשותם, יכולים לתת מענה היקפי לפגיעה העצומה בסביבה ובאוצרות הטבע ולשמור על משאבי הטבע הלאומיים. משום כך מכוונת פעילותה של רגבים להשפעה על כלל מערכות השלטון במדינה בכדי להביא אותם לעשות את המוטל עליהן – לפעול לאור עקרונות היסוד הציוניים של מדינת ישראל ולממשם להלכה ולמעשה. פעילותה של רגבים מתמקדת בהפעלת לחץ על כלל מערכות השלטון, במגמה להביא לעידוד ופיתוח ההתיישבות באזורי הפריפריה כמפתח לשמירה על השטחים הפתוחים. רגבים פועלת למען שמירה על איכות הסביבה ומשאבי הטבע של ישראל, באמצעות מעקב על פעילות פוגענית ומזהמת משאבי קרקע, אויר, אוצרות טבע ונוף. באמצעות נקיטה באמצעים חוקיים ומשפטים עוקבת רגבים אחר פעילותן של רשויות החוק והאכיפה כנגד אותן תופעות.

סדר יום יהודי וציוני

מזה שנים קיימת תופעה חמורה ומתרחבת, של השתלטות פיראטית על אדמות המדינה ועל אוצרות הטבע והנוף בכל רחבי הארץ – בגליל, בנגב, בירושלים, בשומרון וביהודה. חלקה מובל במכוון כאסטרטגיה ברורה של גורמים עוינים, הנעזרים בהון עתק הבא ממדינות זרות באירופה ובארצות ערב וברוח גבית שהם מקבלים מארגונים פוסט-ציונים בישראל. ארגונים אלו מפעילים זה עשרות שנים מכבש לחצים אדיר ושיטתי על כלל המערכות במדינת ישראל במגמה לקעקע את הסממנים היהודיים של ישראל ולהפכה למדינת כל אזרחיה – שלב ראשון בדרך לחיסולה של המדינה היהודית. חלק ניכר ממסכת הלחצים של אותם הגורמים מכוון כלפי מדיניותה הקרקעית של ישראל, במטרה לאפשר את השתלטותם של גורמים עוינים על חלקי ארץ נרחבים, ולהצר את צעדיה של ההתיישבות החלוצית באיורי הפריפריה. השתלטות זו מעמידה את ישראל, כמדינה יהודית, בסכנה של ממש ומציבה בפניה אתגר קיומי משמעותי.

דרכי הפעילות

חלק נכבד מהפגיעה המתוארת מתאפשרת הודות לכשלים מתמשכים בתפקודן של רשויות המדינה השונות ובראשן של מערכת אכיפת החוק. על יסוד ההנחה כי המפתח לפתרון הכולל של הסוגיה מצוי בידיה של המדינה, אנו פועלים באמצעות עבודת שטח ותוך שימוש בכלים משפטיים, מחקריים, פרלמנטאריים ותקשורתיים, במגמה להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי ולגבש פתרונות מערכתיים בעלי אסטרטגיה ברורה לצמצום ולמיגור התופעה.

יעדי פעילות נוספים

 • הרחבת והעמקת הפעילות בכל אזורי הארץ: יותר מעקב, יותר פיקוח ויותר אכיפה.
 • פרסום והסברה אינטנסיביים להגברת המודעות הציבורית לתופעות בהן נאבקת התנועה ולחשיבות השמירה על אדמות הלאום.
 • יצירת לובי חזק בקרב מקבלי החלטות, גורמי שלטון וממשל ומעצבי דעת קהל במדינת ישראל.
 • יצירת מערך קשרי חוץ עם גורמי שלטון וממשל בינלאומיים ועם ארגונים יהודיים בתפוצות, ליצירת מודעות ולגיבוש תמיכה במהלכיה של מדינת ישראל לשמירת אדמות הלאום.
 • העצמה ויצירת שיתופי פעולה ופרויקטים חדשים עם גורמי ממשל ועם ארגונים ציוניים בעלי אינטרסים משותפים.
 • כתיבה וקידום של רעיונות, תוכניות עבודה והצעות חקיקה לשמירה על אדמות הלאום.

או חיפוש על-פי נושא

דילוג לתוכן