עתרנו לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד המשך הבנייה הבלתי חוקית על גדות שמורת הטבע נחל חזורי הסמוך לקלעת נמרוד שברמת הגולן.

עתרנו לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן ונגד רשויות האכיפה האמונות על אכיפת החוק באזור, בדרישה לאכיפת החוק כנגד מתחם של בנייה בלתי חוקית סמוך לחניון אגוז בקלעת נמרוד ברמת הגולן, אשר כולל מבנה של כ – 700 מ"ר, מבנה נוסף בשטח של כ – 50 מ"ר, וכן תשתיות, גדרות וקו מתח פיראטי שנמתח למקום מהכפר עין קניא הסמוך.

בעתירה מוצגת התכתבות ממושכת עם גורמי האכיפה האחראיים על האזור, אשר מודים כי מדובר בבנייה בלתי חוקית אשר בפועל לא פעלו כדי למנוע אותה או להורסה. לא זו בלבד אלא שכאשר ביקשנו לקבל מידע על הבנייה, על ההיתרים ועל האכיפה במקום בשם חוק חופש המידע – הערימו הרשויות קשיים על נציגי רגבים.

מדובר בבנייה בהיקף ענק, הנראית למרחוק, ובהקמת קווי מתח פיראטיים, המהווים מפגע בטיחותי חמור, אך למרות זאת רשויות האכיפה התנערו מחובתם לאכוף את החוק, לא נקטו בהליכי אכיפה כלשהם כנגד הבנייה הבלתי חוקית במתחם ונמנעו מלעשות שימוש בסמכויות שבידיהם להגשת כתבי אישום כנגד העבריינים המעורבים בבניה הבלתי חוקית.

אנחנו דורשים מבית המשפט להורות לרשויות הפיקוח והאכיפה להוציא צווי הריסה והפסקת עבודות במקום, וכן לפתוח תיקים פליליים לעברייני הבנייה ולאכוף באופן שוויוני בנייה בלתי חוקית במגזר זה – בדיוק כפי שהרשויות פועלות לאכוף את החוק במגזרים אחרים במדינה.

עוד באותו נושא