מדו"ח מבקר המדינה שפורסם באחרונה עולה כי בעראבה שבצפון "מקזזת" המועצה מתשלום הארנונה קנסות על עבירות בנייה, ובאבו בסמה שבדרום כלל לא נגבית ארנונה מהתושבים

דו"ח שפרסם מבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס בחודש דצמבר האחרון, אשר עסק בשלטון המקומי, מצא בשני ישובים במגזר הערבי והבדואי התנהלות שערורייתית בתחום מיסי הארנונה. במועצה המקומית עראבה שבצפון הארץ פיתחו "שיטה" לעקוף את תשלום הקנסות של תושבים עבור עבירות בנייה שהשיתו עליהם רשויות האכיפה.

ועדת ההנחות במועצה פשוט מעניקה לאותם תושבים שקיבלו קנס הנחה בארנונה בגובה הקנס. במכתב ששיגרנו לשר הפנים אלי ישי ולאחראים במשרדו על הנושא מצוין כי אמות המידה בחוק למתן הנחות בארנונה הן ברורות ומדויקות ומתייחסות למקרים של בעיה רפואית חריגה וכדו', ולכאורה מדובר בעבירה של ממש על התקנות. אנחנו דורשים לחייב את חברי ועדת ההנחות בחיוב אישי בשל ההנחות הבלתי מוצדקות שניתנו לתושבים העבריינים – וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל שפורסם בעבר בנושא.

בעוד שבעראבה לפחות גובה המועצה תשלומי ארנונה מהתושבים, הרי שמדו"ח המבקר עולה שבמועצה האזורית אבו בסמה שבנגב "פטורים" התושבים מהחובה הזו כליל. במועצה פועלת ועדה קרואה מטעם משרד הפנים אשר עד כה לא מצאה לנכון להקים מערך בקרה אחר נושא הבנייה במקום, וכן לא מינתה מחלקת גבייה. כתוצאה מכך, התושבים באבו בסמה אינם מחויבים בתשלומי הארנונה.

במכתב ששיגרנו לבכירי משרד הפנים מצוין כי לא יתכן שבעוד שהמדינה מזרימה למועצה מענקי איזון בהיקף של כ- 150 מילוני שקלים, התושבים נהנים מ"פריווילגיה" של אי-תשלום ארנונה. מצב זה, נאמר במכתב, מעבר להיותו לא הוגן ולא הגיוני, גם יביא את המועצה לגרעון כלכלי שיאלץ את המדינה להזרים עוד מיליונים רבים.

עוד באותו נושא