תנועת רגבים הגישה עתירה מנהלית נגד המועצה האזורית אבו בסמה בדרישה כי תאכוף את חוקי התכנון והבנייה

תנועת רגבים הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה להוצאת צו ביניים המונע איכלוסם של עשרות בתי פאר לא חוקיים הנמצאים בהליכי בנייה באזור הנגב. עוד ביקשה התנועה צו על תנאי שיורה למשיבים לפעול לאכיפת חוק התכנון והבנייה בתחומי המועצה.

עתירה זו הוגשה לאחר חודשים רבים של התכתבויות שהופנו למועצת אבו בסמה ואשר התריעו על עשרות מבנים לא חוקיים שניבנו במהלך חודשים אלה. אף לא אחת מפניות אלה נענו ע"י המועצה.

יש לציין כי מועצת אבו בסמה הוקמה בשנת 2004 במטרה לקדם הסדרה להתיישבות הבדואית בנגב. המדינה הלבינה עשרה ישובים לא חוקיים, והגדירה לישובים אלה קו כחול, ישובים אלה מרוכזים במועצה האזורית אבו בסמה. אי אכיפת חוק התכנון והבניה בישובים אלה מונע כל יכולת להסדיר ישובים אלה מבחינת תשתיות ותכנון בר קיימא, וכמובן מונע הכנסת בדואים נוספים מהפזורה לתוך הישובים החדשים.

ביום 08/02/10 ניתן, ע"י כבוד השופטת דברת, פסק דין תקדימי ואמיץ המורה למועצת אבו בסמה לנקוט בהליכי פיקוח ואכיפה, לרבות ביצוע צווי הריסה שבתוקף, כנגד עשרות מבני פאר המפורטים בעתירה. במסגרת פסק הדין, מותחת השופטת ביקורת נוקבת כלפי היועץ המשפטי לממשלה שבחר שלא להצטרף לדיונים בתיק על אף שמדובר בנושא עקרוני ומהותי.

בעקבות פסק הדין המדובר, הגישה מועצת אבו בסמה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון בתקווה כי האחרון יבטל את פסק הדין של השופטת דברת. במסגרת הליך הערעור ניתן צו עיכוב ביצוע על החלטת בית המשפט המחוזי. כ"כ בית המשפט הורה ליועץ המשפטי לממשלה להצטרף לדיונים המתקיימים במסגרת ההליך.

עוד באותו נושא