עשור לתכנית פיאד – דו"ח מצב הקרקעות ביהודה ושומרון 2009-2019 ||
כסלו התש"פ – דצמבר 2019