בעקבות דו"ח מבקר המדינה בעניין מצוקת הדיור ביישובים הערבים, אנחנו קוראים לציבור הערבי לאמץ בנייה עירונית, כמו זו הנפוצה בשכם, רמאללה וחברון

דו"ח המבקר מבהיר באופן חד וברור, כי על אף המאמצים ומשאבי העתק שמשקיעה מדינת ישראל בתכנון ושיווק אדמות מדינה ביישובים הערבים, מצוקת הדיור בציבור הערבי הולכת וגוברת.

צפיפות המגורים במגזר הערבי איננה פרי תולדה של קיפוח בהקצאת השטח, אלא תוצאה של יישום לקוי של תכניות המתאר המקומיות, חוסר אכיפה כנגד בניה בלתי חוקית המטרפדת בניה בהתאם לתכניות, והיעדר נכונות לעבור תהליך הדרגתי של אורבניזציה.

הטענה הנפוצה היא כי המגזר הערבי סובל ממחסור מכוון בתכניות מתאר מאושרות, אולם ניתוח של כלל התכניות הזמינות לכל דורש באתר המפות הממשלתי, מלמד כי ברוב המוחלט של היישובים הלא-יהודיים במחוז חיפה והצפון, יש מלאי זמין ועדכני של תכניות מתאר סטטוטוריות פרטניות המאפשרות בניה של מאות ואף אלפי יח"ד בכל יישוב בצורה חוקית ומסודרת.

הבניה הבלתי חוקית, המונעת בניה בהתאם לתכניות הקיימות, ומגדילה את מצוקת הדיור, מהווה תולדה ישירה של מדיניות העדר האכיפה המאפיינת את התנהלות הרשויות במדינת ישראל כלפי המגזר הערבי בעשרות השנים האחרונות.

מן העבר השני ניצבת ההתנגדות המגזרית לבניה עירונית-אורבנית, בטענה כי הדבר "לא מקובל אצל ערבים". אולם רבי קומות של 20 ו-30 קומות, אינן מחזה נדיר ברמאללה, שכם, ועזה. העיר החדשה רוואבי שליד רמאללה, מהווה דוגמה מצוינת לעיר אורבנית ומודרנית לעילא, הנבנית בהתאם לתפיסה תכנונית של בניה רוויה וחסכנית במשאב היקר של קרקע.

על המדינה להגביר את שיווק אדמות המדינה ביישובים הערבים, אך ורק באמצעות בניה עירונית.

הציבור הערבי ומנהיגיו חייבים להבין כי המפתח לפתרון המצוקה המתמדת, לצד שיפור איכות התכנון, הבניה והתשתיות ביישובים הערבים, תתאפשר רק באמצעות שמירה קפדנית על חוקי התכנון והבניה, לצד אימוץ של בנייה עירונית.

בתגובה לחשיפת תושבי חבל לכיש לאוויר רעיל במיוחד פנינו למנהל האזרחי בדרישה לעצור את שריפת הפסולת האלקטרונית סמוך לגדר ההפרדה.

מזה תקופה ארוכה סובלים תושבי אזור מזרח לכיש (ובהם היישובים חרוב, בני דקלים, שקף ועוד) ממפגע סביבתי חמור ומסוכן, בשל תופעת שריפת הפסולת האלקטרונית, מעבר לגדר ההפרדה.

השריפה הבלתי מבוקרת במזבלות הבלתי חוקיות הסמוכות לגדר ההפרדה שבמרחב חברון, משמשת להפרדת המתכות הנמצאות בפסולת מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, והיא מלווה בשריפת כימיקלים מסוכנים ויצירת מפגעי נשימה, עשן וריח קשים.

כתוצאה משריפת פסולת האלקטרוניקה והרכיבים החשמליים, משתחררים לחלל האוויר כימיקלים מזיקים כגון ארסן, בנזן, עופרת, קדמיום, דיאוקסינים ועוד.

על פי מידע שהגיע לידינו, חלק גדול מהפסולת מועברת לשטחי יו"ש מתוך תחומי מדינת ישראל – דבר האסור על פי חוק, בפרט כאשר בפסולת זו נעשה שימוש בלתי חוקי אשר גורם לזיהום סביבתי חמור.

פנינו בפניה דחופה למנהל האזרחי ולאלוף פיקוד המרכז, בדרישה לפעול לעצירה מיידית של פעילות השלכת הפסולת ושריפתה במרחב, ובנוסף לאתר את האחראים, לנקוט כנגדם באמצעים פליליים ולחייבם לשקם את המרחב שנפגע כתוצאה מהפעלת המזבלות.

המשך המצב המסוכן מתאפשר הודות למעבר של עשרות משאיות עמוסות בפסולת אלקטרונית מעבר לגדר ההפרדה. לפיכך יש לפעול לעצירה מוחלטת של העברת הפסולת מתחומי מדינת ישראל לתוך איו"ש, באמצעות אכיפת החוק במחסומים, החרמת רכבים המשנעים פסולת והטלת קנסות על העבריינים.