הציבור מוזמן להגיש מועמדים לקבלת הפרס
עד לראש חודש אייר 21/4/23