המינהל האזרחי מסר הודעה רשמית לבג"ץ, לפיה אין בכוונתו לאכוף את החוק כנגד קידוחי מים פירטיים של פלשתינים ביהודה ושומרון. המשמעות המעשית: הפלשתינים יוכלו להמשיך לגנוב מים בצורה בלתי מבוקרת ולסכן את אקוויפר ההר

ביום בו פורסם דו"ח מבקר המדינה אשר ביקר בחומרה את חוסר המעש של רשויות האכיפה ביהודה ושומרון כנגד עבירות על החוק שמבצעים הפלשתינים מסר המנהל האזרחי הודעה רשמית לבג"צ לפיה אין בכוונתו לאכוף את החוק כנגד קידוחי מים פירטיים של פלשתינים ביהודה ושומרון. המשמעות המעשית: הפלשתינים יוכלו להמשיך לגנוב מים בצורה בלתי מבוקרת ולסכן את אקוויפר ההר.

ההודעה נמסרה במכתב שנשלח על יד י מנהל יחידת הפיקוח במנהל האזרחי למחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה בו הצהיר מנהל יחידת הפיקוח מפורשות כי אין בכוונת המנהל האזרחי לאכוף את החוק במקרים של קידוחי מים פיראטיים של פלסטינים בשטחי c, שכידוע נמצאים בשליטה ישראלית מלאה.

מכתבו של מנהל יחידת הפיקוח נשלח במסגרת עתירה לבג"צ שהגישו פלסטינים מכפרים בבקעת הירדן. אותם פלסטינים ביצעו קידוחים פיראטיים ושאבו מים בצורה לא חוקית מעומק האדמה. פקחי המנהל האזרחי הוציאו צווי הריסה לעבריינים אך תוך כמה ימים הגישו הפלסטינים עתירה לבג"צ וזה הקפיא בצו ביניים את מימושם.

כפי שקורה פעמים רבות במקרים כאלה, פרקליטות המדינה נמנעת מלהגיש את תגובת המדינה לעתירה ומסתפקת בבקשות ארכה חוזרות ונשנות. רק לאחר שתנועת רגבים ביקשה להצטרף לעתירה ולטעון כנגד הפרקליטות שאינה מייצגת את האינטרסים של המדינה ואינה פועלת להסרת צו הביניים ולדחיית העתירה, החלה פרקליטות המדינה לגבש את עמדתה ולהביאה בפני בית המשפט.

אלא שכעת הגיע תור המנהל האזרחי לעכב את מאמצי האכיפה. כאמור, במכתבו למחלקת הבג"צים מודיע מנהל יחידת האכיפה כי אין בכוונת המנהל האזרחי לפעול להפסקת שאיבת המים הפיראטית וכי על כן ניתן למחוק את העתירה בהסכמה ותוך התחייבות של המדינה שלא לאכוף את החוק כנגד הקידוחים. בכך למעשה נותן המנהל האזרחי אור ירוק להמשך פעילות עבריינית של קידוח ושאיבת מים בצורה לא חוקית.

המתיחות בין רשות המים לראש המנהל האזרחי היא שהביאה להודעת המנהל האמורה בדבר הפסקת פעולות האכיפה כנגד קידוחים פיראטיים.

לא יתכן שמחלוקת בין הגופים השונים תביא להפסקת פעולות אכיפה במקום בו ממילא כמעט ולא מתקיימת אכיפה. חוסר האכיפה של המנהל האזרחי בתחום המים הוא רק נדבך קטן במדיניות שלמה וכוללת של חוסר אכיפה מצד המנהל כלפי הפלסטינים. לצערנו הרב, על אף הדו"ח החמור של מבקר המדינה, המנהל האזרחי לא פועל לשנות את מדיניות חוסר המעש כלפי עבריינות פלסטינית. אנחנו מקווים שהמצב ישתנה בהקדם האפשרי ולא נתקל במקרים כאלה שוב.