בעקבות פניה שלנו, ובאיחור של שנים, החלו לנוע – גם אם באיטיות – גלגלי השיניים של מערכת אכיפת החוק בטיפולה ב"שוק יעפורי" הבלתי חוקי בצפון רמת הגולן 

מדובר בשוק שנבנה באופן בלתי מוסדר סמוך לקבר נבי חזורי, הנחשב קדוש לעדה הדרוזית. השוק מאכלס תשעה מבנים, שנבנו במקום, כאמור, ללא היתר. בנוסף, הולכת ומושלמת באזור בנייתו של בניין רב קומות – גם כן באופן בלתי חוקי וללא קבלת האישורים המתאימים.

כבר לפני כמה חודשים פנינו לכל הגורמים האמורים לאכוף את החוק באזור, ובהם לשר הפנים אלי ישי ולשר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ', בדרישה לפעול באופן מיידי ותקיף כנגד השוק העברייני. במכתב מוזכר כי מעבר לעובדה שמדובר בדריסה ברגל גסה של החוק, יש בהפעלת השוק משום פגיעה ברגשות בני העדה הדרוזית, שהקבר הסמוך מהווה עבורם מקום קדוש.

מתגובה שקיבלנו מהמועצה המקומית מעלה חרמון, שבתחום שיפוטה נמצא המתחם, עולה כי כבר לפני כארבע שנים הועבר העניין לטיפולה של הפרקליטות ו"נתקע" שם. פנינו למנהל היחידה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, וכן ליחידת הפיקוח במשרד הפנים, בדרישה לברר מדוע מתמהמהות הרשויות בטיפולן בפרשה.

בתגובה שהגיעה אלינו לאחרונה מהוועדה לתכנון ולבנייה מעלה חרמון נאמר כי בקרוב יחודש הטיפול בשוק יעפורי. סוף סוף, יש לומר