מדד האיזון של בג"ץ לשנת 2018 || תמוז התשע"ח – יוני 2018