בהחלטת ממשלה מלפני עשור הוקמה יחידה מיוחדת במשטרה לצורך אכיפה נגד בניה בלתי חוקית. בניגוד לדיווחי המשטרה על פעילות מוגברת, הפעם האחרונה בה סייעה המשטרה באכיפה באיזור הצפון היתה ביוני 2013

פעמים רבות הוגדרה תופעת הבניה הבלתי חוקית ברחבי, כ"מכת מדינה". מדי שנה מצטרפים עוד אלפים רבים של מבנים בלתי חוקיים, בעיקר ברחבי הנגב ובגליל.

גם במקרה בו רשויות האכיפה מוציאות לבניה בלתי חוקית צו הריסה שיפוטי או מנהלי, וגם אחרי מעבר מוצלח של כל המשוכות הבירוקרטיות, תלויים גורמי האכיפה בסיוע משטרתי שיאבטח את ביצוע הצו. כך קרה שבית בלתי חוקי בצומת קציר שבוואדי ערה, נהרס בשנה שעברה (יוני 2013) – 35 שנים לאחר שהוצא נגדו צו הריסה.

כבר לפני שנים הכירה המדינה בצורך לאבטח את פעילותן של רשויות האכיפה, ובהחלטות ממשלה שונות (החלטת ממשלה 2959 משנת 2004 , החלטת ממשלה 3997 משנת 2008) הוחלט להקים בתוך משטרת ישראל את יחידת מתפ"א – מנהלת תיאום פעולות אכיפה, שתפקידה הבלעדי הוא לתת סיוע לגורמי האכיפה במשימות שונות לרבות הריסת מבנים.

בשנת 2008 קבעה הממשלה כי על המשטרה לדווח מדי חצי שנה לממשלה על עמידה ביעד מוגדר של היקף פעילות בסיוע לגורמי האכיפה, וכיעד רב-שנתי גם להוכיח עלייה עקבית של עשרה אחוזים מדי שנה, בהיקפי הסיוע המשטרתי לגורמי האכיפה. הדו"חות שמגישה המשטרה מציגים תמונה של עמידה ביעדים המחייבים, אולם בשטח, קיימת חוסר נכונות מצד המשטרה לתת סיוע ואבטחה לגורמי האכיפה השונים.

במחוז חיפה והצפון אנחנו מנהלים עשרות תיקים של בניה בלתי חוקית במרחב, וברובם ככולם האכיפה תקועה בגלל חוסר סיוע משטרתי. כך עולה מהצהרות רשמיות שנותנים גורמי האכיפה בפני בתי המשפט. הסיוע האחרון שניתן להריסת מבנה באזור חיפה והצפון, היה במהלך הריסת המבנה בצומת קציר שהוזכר לעיל. אירוע זה התרחש בחודש יוני 2013, לפני יותר משנה וחצי!

מאז – כל בקשות הסיוע לביצוע צווי הריסה נדחו מסיבות שונות. התנהלות זו מהווה חסם משמעותי בפני מימוש בפועל של שלטון החוק, ופוגעת אנושות בהרתעה של המדינה מול עברייני הבניה. מעבר להיבט הטכני של חוסר האכיפה, מדובר בתופעה מהותית ומסוכנת, המייצגת באופן ברור את משבר המשילות ושלטון החוק.

במענה לשאלת שהצגנו בדיון שהתקיים בתחילת השבוע בוועדת הפנים של הכנסת, הצהיר מפכ"ל המשטרה, כי המשטרה תיענה לכל בקשת סיוע לאכיפה. הגיע הזמן שלהבטחות יהיה גם כיסוי אמיתי.

עוד באותו נושא